I v roce 2016 bude v Kartáči probíhat klasická Kartáč Poker Tour o 1.000.000,-Kč

I v roce 2016 bude v Kartáči probíhat klasická Kartáč Poker Tour o 1.000.000,-Kč 0001

I v roce 2016 bude v Kartáči probíhat klasická Kartáč Poker Tour o 1.000.000

Bude rozepsána do pravidelných měsíčních a jednoho speciálního freerollu s malými změnami oproti minulému roku.

Opět se budou sbírat body do měsíčních freerollů podle již známého klíče, ale navíc vznikne nová tabulka do ročního freerollu o 3 lístky na EPT Praha v hodnotách jeden za 5.300€ do hlavního turnaje pro vítěze freerollu a 2 lístky v hodnotě 1.100€ do vedlejších turnajů EPT Praha pro následující 2 hráče.

Kapacita freerollu s názvem „EPT PRAHA“ je 30 hráčů, vždy 3 hráči za každý měsíc po dobu 10 měsíců, kteří se umístí v naší klasické pokerové turnajové tabulce na nejvyšších 3 místech. V případě, že hráči budou opakovaně umístěni v měsíční tabulce na nejvyšších místech, budou jejich místa do freerollu EPT Praha postoupena těm, kteří budou v tabulce nejvýše, ale zároveň nebudou mít ještě místo ve feerollu obsazené. To znamená, že hráč může do freerollu o lístky na EPT získat místo jen jednou a nikdo mu jej nesebere. Zároveň to umožňuje získat místo i ze vzdálenějších konců tabulky.

Měsíční freeroll bude hrán o částku 80.000 CZK, ptáte se kam se podělo zbylých 20 000 CZK, no přece do ročního freerollu EPT Praha garantovaného částkou 7.500 €.

Měsíčního freerollu se můžete zúčastnit, když v průběhu jednoho měsíce nasbíráte co největší počet bodů v turnajích nebo cash game a umístíte se do 18 místa tabulek, přičemž pro cash game i turnaje budou počítány body zvlášť.

Body v turnajích se budou sbírat podle vzorce:

I v roce 2016 bude v Kartáči probíhat klasická Kartáč Poker Tour o 1.000.000,-Kč 101

B - konstanta 10 (u vícedenních turnajů jen 5)
A - průměrný buy-in
H - počet hráčů
P - dosažená pozice v turnaji.

Body získá 20 % nejlépe umístěných hráčů v jednotlivých turnajích s výjimkou vícedenních turnajů, kde může být počet bodovaných hráčů omezen na finálový den a kde taktéž bude mít konstanta použitá ve vzorci hodnotu jen 5, aby byl vzhledem k většinou vyššímu buy-in a vyššímu počtu vstupů, zachován smysl soutěže.

Další změnou budou body v satelitních turnajích, kde se nebude hrát a ani nebude vybírán SUPERJACKPOT. Body v satelitních turnajích budou rozdělovány rovnoměrně mezi hráče, kteří získají lístky.

Upozornění: Hráč je povinen nahlásit své jméno nebo přezdívku přítomnému personálu (floorman nebo osoba k tomu určená) k získání těchto bodů. V jiném případě nemusí být zpětně připsány, dopsány nebo opraveny.

Body v Cash game budou sbírány hráči obvyklým způsobem:

Cash game s blindy 10 CZK / 20 CZK

4 bodyprvní odehraná hodina
4 bodydruhá odehraná hodina
8 bodůtřetí odehraná hodina
8 bodůčtvrtá odehraná hodina
16 bodůpátá a každá další odehraná hodina

Cash game s blindy 20 CZK / 50 CZK nebo vyššími

8 bodyprvní odehraná hodina
8 bodydruhá odehraná hodina
12 bodůtřetí odehraná hodina
12 bodůčtvrtá odehraná hodina
20 bodůpátá a každá další odehraná hodina

Herní stack, se kterým se bude hrát v tomto freerollu nebude vypočítáván z nasbíraných bodů, ale z celkového umístění a bude pro hráče turnaje i cash game stejný a bude vypadat takto:

I v roce 2016 bude v Kartáči probíhat klasická Kartáč Poker Tour o 1.000.000,-Kč 102

V případě, že se hráč umístí v turnajové i cash game tabulce do 18. místa budou mu žetony sečteny vyjma startovního stacku (2 000), dále viz bodová shoda. Volné místo, které tímto vznikne, již nebude dalším hráčem nahrazeno. V případě bodové shody budou hráčům přičteny stacky podle vyššího místa. V případě, že dojde k bodové shodě na posledních příčkách, to je 18. a horší umístění, mají nárok na hru ve freerollu i ti hráči, kteří mají shodný stav bodů jako hráč na 18. místě.

Hráč se nesmí v tomto freerollu nechat zastoupit jiným hráčem, kromě případu, když dojde k neschopnosti pořadatele tento freeroll řádně odehrát v určeném čase (například při výpadku elektrického proudu apod.).

Nechcete, aby Vám ze světa pokeru cokoliv uniklo? Pak se tedy ujistěte, že na sociálních sítích dostáváte nejnovější PokerNews aktualizace.
Sleduj nás na Twitteru a také nás najdi na Facebooku!

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories