Asociace českého pokeru jde k soudu

Asociace českého pokeru jde k soudu 0001

Tisková zpráva

Když Asociace českého pokeru pořádala 9. ledna 2012 protestní turnaj POKER NENÍ ZLOČIN, jako reakci na platnost „farského“ novely loterijního zákona, která dle mínění zákonodárců řadí turnaje v pokeru mezi hazardní hry, informovali jsme novináře, že naší snahou bude domoci se soudního rozhodnutí v otázce dovednostní podstaty této nejpopulárnější karetní hry na světě. Nyní po téměř dvouletém úsilí se bude soud touto otázkou zabývat.

Krátké shrnutí událostí od platnosti novely lot. zákona 1. ledna 2012:

K našemu překvapení uznal Finanční úřad pro Prahu 1, který na protestním turnaji POKER NENÍ ZLOČIN provedl kontrolu, naše námitky proti výsledkům kontroly za důvodné a ve svém rozhodnutí z 5. 3. 2012 konstatoval, že §2 písm. m) lot. zákona neukládá provozovateli turnaje v pokeru povinnost předložit povolení Ministerstva financí.

Již v květnu 2012 však FÚ v Olomouci udělil AČP pokutu 40.000 Kč za dva turnaje v Přerově a Uničově, proti které se AČP odvolala a po zamítnutí odvolání napadla rozhodnutí u Krajského soudu v Ostravě. Ten dosud jednání v dané věci nenařídil jednání

V červnu 2012 pak proběhla kontrola na turnaji pořádaném AČP v Lanškrouně, za který byla 29. 12. 2012 udělena pokuta FÚ v Pardubicích 20.000 Kč. Finanční ředitelství v Brně tuto pokutu po odvolání AČP 22. 3. 2013 potvrdilo a Asociace českého pokeru tak podala další správní žalobu na rozhodnutí FÚ ke Krajského soudu v Hradci Králové. Ten nařídil ve věci přezkumu rozhodnutí jednání na 6. listopadu 2013 od 14 hod., na pardubické pobočce KS Hradec Králové. Vůbec poprvé tak bude soud posuzovat, zda jsou pokerové turnaje sázkovou hrou dle loterijního zákona, či dovednostní soutěží kterou lze svobodně organizovat bez absurdní nutnosti loterijní licence.

Je příznačné, že soudní líčení začíná prakticky rok poté, co Martin Staszko dosáhl pro český poker největšího dosavadního úspěchu a stal se vicemistrem světa v Main Eventu WSOP 2012.

Kromě již uvedených řízení, čelí Asociace českého pokeru v současnosti další pokutě 400.000 Kč vyměřenou Specializovaným finančním úřadem pro Prahu 7 za turnaje v Příbrami a Kolíně. Rovněž byla na Asociaci českého pokeru podána ve věci nepovoleného provozování loterie tři trestní oznámení ze strany provozovatelů kasin, která řeší příslušná pracoviště Policie ČR.

Asociace českého pokeru tak bez nadsázky bojuje o holou existenci svou i existenci pokerových turnajů jinde než v primárně hazardním prostředí. Zatvrzelá snaha státních orgánu definovat poker jako loterijní a sázkovou hru, umocněná zmatenými definicemi farského novely lot. zákona účinnými od 1. Ledna2012, odsuzuje úspěšné profesionální hráče do pozice gamblerů, nutí mladé hráče věnovat se svému koníčku pouze v primárně hazardním prostředí kasin, poškozuje celé odvětví a likviduje naší překrásnou hru, náš koníček. Řada pokerových aktivit se ze strachu před persekucí státních orgánů a policie přesunula do šedé zóny a za zamčené dveře. Je to pochopitelné, když jsme byli svědky i velmi tvrdých policejních zásahů na pokerových turnajích, při kterých bylo s hráči nakládáno jako se zločinci jen proto, že se věnují tomu, co je baví. Toto vše jsou důvody aby AČP vědoma si zodpovědnosti za celé odvětví, hájila zřejmé principy, tedy dovednostně-soutěžní podstatu pokerových turnajů a to, aby hráči mohli hrát hru, kterou milují bez strachu z nesmyslných postihů a vyšetřování.

POKER NENÍ ZLOČIN!

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories