Martin Staszko se přidal k AČP!

AČP

POMOCI PŘESVĚDČIT ČESKÝ STÁT O TOM, ŽE ÚSPĚCH V POKERU NENÍ JEN DÍLEM NÁHODY, CHCE I NOVÝ ČLEN ASOCIACE ČESKÉHO POKERU MARTIN STASZKO

Pro výkonnou radu AČP je velkou ctí oznámit, že její řady rozšířil nový člen, momentálně jeden z nejúspěšnějších českých hráčů Martin Staszko, který bude v listopadu reprezentovat český poker ve finále Main Eventu WSOP. Martin se ztotožňuje s postoji Asociace českého pokeru, především pak s tím, že poker je dovednostní hra a jako taková nemůže být omezována snahou státních orgánů definovat jí jako hazard, kde o úspěchu rozhoduje pouze náhoda. Je taktéž, jako AČP, přesvědčen, že ve svobodné zemi se každý hráč může svobodně rozhodnout, kde a jak bude hrát a není možné mu toto nařizovat, či zakazovat. Svou aktivní účastí na práci AČP chce pomoci k tomu, aby si poker vydobyl adekvátní postavení ve společnosti a jeho hráčům i všem, kteří se na jeho rozvoji v České republice podílejí, se dostávalo stejného uznání jako v jiných dovednostních či sportovních oblastech.

Pro AČP a věřme, že i pro všechny české pokerové hráče, je aktivní přístup Martina Staszka, který sahá po jednom z nejvyšších ocenění, jakého může pokerový hráč dosáhnout, obrovským přínosem. O to víc v době, kdy jsme nuceni bojovat o statut našeho odvětví. Právě Martinovi úspěchy jsou totiž jasným důkazem, že v pokeru mají převažující podíl schopnosti a disciplína. Děkujeme novému členovi AČP Martinu Staszkovi za jeho aktivní přístup a podporu, která je mimo jiné i důkazem toho, jak je právě nyní důležité táhnout za jeden provaz. Držme palce Martinovi i nám všem v nadcházejícím bouřlivém podzimu.

Martin Staszko se přidal k AČP! 101

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories