Asociace českého pokeru mobilizuje na novém webu pokerovou veřejnost

Asociace českého pokeru mobilizuje na novém webu pokerovou veřejnost 0001

AČP přesouvá Boj o český poker na novou webovou adresu www.pokerczech.cz. Zde chce sdružit všechny hráče, kteří chtějí pomoci českému pokeru. Proč? Asociace českého pokeru již téměř dva roky bojuje za to, aby byl v České republice poker, live i on-line, uznáván jako odvětví, ve kterém se soutěží o nejvyšší příčky v turnajích, ve kterých dovednosti, předpoklady a sebevzdělávání vedou ke zlepšování. Odvětví, ve kterém si vítězové, kteří svých vítězství dosáhnou v duchu fair-play, zaslouží uznání a úctu, stejně jako v ostatních soutěžích a sportech. Odvětví, které nás učí zvládat emoce, posuzovat riziko, řešit problémové situace na základě matematických modelů předvídání, i pokoře před faktem, že prvek náhody, stejně jako v jiných oblastech života, může zhatit i ta nejsprávnější rozhodnutí. Odvětví, které nás učí zvládat porážky a v němž i vlastní chyby mají okamžitou pointu, jejíž pochopení nás posouvá vpřed.

Bohužel i přes všechny tyto zjevné prvky, které poker jednoznačně řadí mezi dovednostní soutěže, neboli do rozsáhlé skupiny soutěží anticipačních, někdy nazývaných též heuristické, jejichž psychologickým základem je předvídání (anticipace) následných dějů a tvořivé řešení vyskytujících se problémových úloh (heuristika), snaží se legislativa České republiky poker všemožně definovat, jako sázkovou hru podléhající loterijnímu zákonu a tím jeho hraní omezit, případně zcela zakázat.

Více než dva roky se v médiích objevuje jeden a ten samý argument. Opakuje jej lobby českých loterijních společností a papouškují jej po ní i někteří lidé z Poslanecké sněmovny: „ Z pokeru nejdou daně do státní kasy“. Jenže po více než roce, který představitelé AČP strávili úsilím ve sněmovně i na Ministerstvu financí se nezbývá než zeptat: Jde tu opravdu o to? Více než rok se snažíme dohodnout a sdělit Ministerstvu financí i zákonodárcům: „Řekněte nám, kolik a jak máme odvádět, dohodněme se, zda to je, či není pro životaschopnost pokeru přiměřené, dohodněme pravidla a pojďme jednou provždy ukončit provizorní stav, který vznikl tím, že popularita této hry jednoznačně předběhla stávající daňové a legislativní konvence“.

A výsledek? Jednoznačná snaha definovat poker jako sázkovou hru loterijním zákonem, která zakáže stávajícím pokerovým klubům pořádat turnaje a postaví je mimo zákon. Zákonem definovaná diskriminace a zákaz zahraničních on-line serverů zaměřených na poker. Zákaz reklamy na zahraniční pokerové servery. Místo dohody zákaz! Místo snahy systémově podchytit nový fenomén, prohibice!

Ptejme se proč? Ptejme se kdo? Ptejme se… Ptejme se například proč v době, kdy s pracovníky Ministerstva financí definujeme a precizujeme paragrafy zcela nového loterijního zákona, který by mohl platit již od roku 2013, je poslaneckou iniciativou na čísi objednávku zcela překopán vládní návrh novely loterijního zákona? Proč sněmovna, zcela bez ohledu na stranickou příslušnost, schválí neprojednaný paskvil, o kterém sám ombudsman prohlásí, že je protiústavní, nad kterým se právní experti shodují, že porušuje evropské právo a který především jednoznačně nastavuje diskriminační podmínky na českém trhu. Ptejme se, proč předkladatel dané novely mlží a v některých případech buď zcela záměrně, či z fatální neznalosti věci uvádí nepravdy. Ptejme se, proč jsou pokeroví hráči jen jedni z mnoha oponentů dané novely? Proč novelu napadají starostové, již zmíněný ombudsman a další. Ptejme se, ovšem obávám se, že odpovědí, které se nebudou vyhýbat podstatě problému, se bez jasné ukázky síly, jednoty a odhodlání nedočkáme.

Z těchto důvodů končí období smírného vyjednávání. Pro své odpovědi i pro zajištění budoucnosti live i on-line pokeru nyní musíme jít tvrdě. Je na čase ukázat všem, kdo si myslí, že nám budou určovat, co smíme a nesmíme dělat, a kde to smíme a nesmíme dělat, že si to nenecháme líbit. Je na čase ukázat, že nejsme okrajovou skupinkou, která se stáhne do sklepů na první zadupání! Jsme státem, který má na WSOP, jenž je obecně považováno za mistrovství světa v tomto oboru, chipleadera na finálovém stole! Už jen proto se legislativní zvůli této země musíme postavit.

Mobilizujeme proto veškerou pokerovou veřejnost na obranu naší hry! Potřebujeme všechny, kteří chtějí poker dál hrát svobodně, beze strachu a s hrdostí na své úspěchy. Vstupte do Asociace českého pokeru a pomozte nám! Do konce roku je nezbytné připravit veškeré právní podklady, abychom mohli čelit jakýmkoliv útokům, ať bude jejich iniciátorem kdokoliv. Do konce roku musí být všichni kdo to s pokerem myslí vážně připravení v nátlakových akcích říct ne jakékoliv státní zvůli.

Asociace českého pokeru pro účely koordinace a informovanosti rozjíždí zcela nové webové stránky www.pokerczech.cz. Na nich velmi rádi přivítáme všechny nové členy. Stávající členové budou osloveni e-mailem pro doplnění svých registrací. Zde budeme aktuálně informovat o novém vývoji, o krocích asociace i o akcích, které podnikáme.

Je pochopitelné, že uvedené kroky budou krom snahy a práce stát i nemalé finanční prostředky. Až doposud vedení Asociace českého pokeru hradilo veškeré náklady z vlastních zdrojů. To již v současné době není možné, neboť právní rady a soudní procesy jsou velmi nákladné. Nyní se na záchraně naší hry budeme muset podílet všichni.

Ano, členství v AČP do konce roku 2011 stojí 200 Kč, ale jeden z našich sponzorů, PokerIdol.com vrátí tuto částku každému členovi na jeho účet formou tiketů a to bez jakýchkoliv podmínek. Již nyní může navíc každý člen využívat další výhody ve formě slev na e-shopech, poštovné za zboží zdarma, stahování naučných videí, a další dealy připravujeme.

Ano, od roku 2012 bude stát celoroční členství 400 Kč, ale již v tuto chvíli máme rozjednáno s dalšími sponzory mnoho bonusů, takže se členství v AČP každému jistě vyplatí. Věříme, že by většina z vás tento finanční příspěvek na náš společný boj za záchranu pokeru zaplatila i bez výhod, ale množství a síla našich partnerů udělá z členství v asociaci opravdu atraktivní záležitost!

Registrujte se prosím, ať ukážeme našim politikům kolik nás je. Poperte se společně s námi o svobodu pokeru v naší zemi. Pokud neukážeme svou sílu a ochotu bojovat, bude s pokerem v naší zemi skutečně zle.

Rovněž chceme poděkovat za množící se finanční dary od firem i jednotlivců, které přichází na náš účet. Za tyto aktivity jsme nesmírně vděčni. Chceme ujistit, že veškeré sponzorské dary jsou vedeny v účetních dokladech a jsou určeny výhradně na zajištění činnosti AČP a ke všem právním krokům nezbytným k tomu, aby byla v naší zemi zachována svoboda hraní pokeru. Potvrzení o daru na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., s možností snížit o tuto částku základ daně z příjmu fyzických osob či právnických osob, poskytujeme obratem na vyzvání. Zdůrazňujeme, že všichni představitelé AČP vykonávají veškerou svojí činnost zdarma, bez nároku na jakoukoli odměnu či plat.

Vaše AČP

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories