Situace na High Stakes: Galfond vs. Hansen

Situace na High Stakes: Galfond vs. Hansen 0001

Tento týden jsme se nějak zapomněli podívat na high stakes scénu, tak to musíme dodatečně napravit. Začátek týdne žil duelem Phila Galfonda a Guse Hansena. Ti to převážně v pondělí roztočili na pot-limit Omaze a šestimístnými poty rozhodně nešetřili.

Hansen vs. Galfond

Na $300/$600 pot-limit Omaze začal hru Hansen raisem z buttonu na $1,800, od Galfonda šel re-raise na $5,400, který Hansen přetočil na $16,200. Galfond dorovnal a flop v podobě {Q-Hearts}{5-Hearts}{2-Diamonds} si checknul. Hansen betnul $32,400 a dostal raise na all-in, který Hansen za $29,000 dorovnal. Hansen držel {K-Spades}{K-Hearts}{4-Spades}{3-Spades} s overpárem kingů a open-ended straight draw. Galfond se mohl pochlubit {Q-Diamonds}{J-Clubs}{9-Clubs}{8-Hearts} s top párem. Šlo se opět nadvakrát, poprvé přišla na turn {6-Diamonds}, která zbavila Galfonda šance na výhru a první polovina potu putovala k Hansenovi. Napodruhé dorazila {7-Spades} následovaná {10-Clubs} a i druhá půlka směřovala do Dánska. Pot za $155,592 si tedy připsal v celé výši Hansen.

Hansen však ve své divoké jízdě pokračoval a sbíral jeden pot za druhým. To však neznamená, že by si Galfond nic neukořistil. Na flop jsme se podívali stejným způsobem jako v minulé handě a spatřili jsme {10-Spades}{7-Diamonds}{5-Diamonds}. Galfond si jej ocenil za $13,800, Hansen jej raisenul na $60,000, což Galfond za svých posledních $44,000 dorovnal.

Galfond: {K-Diamonds}{J-Hearts}{10-Hearts}{4-Diamonds} - top pár a flush draw
Hansen: {A-Diamonds}{A-Spades}{K-Clubs}{3-Clubs} - overpár es

Hansen se nedostal do příjemné situace - měl necelých 43% na výhru. Opět šel turn i river dvakrát a již s první kartou v podobě {2-Diamonds} si Galfond zajistil první polovinu potu. Napodruhé dorazila na turn {10-Clubs} a na river {Q-Clubs} a i druhá polovina potu šla směr Galfond. Hansen se tak rozloučil s potem za $148,378.

Další velká handa se nesla úspěšně opět pro Galfonda. Hansen ji začal minraisem na $1,200 z buttonu, na který Galfond reagoval raisem na $3,600 z BB. Hansen dorovnal a na flop přišlo {K-Clubs}{Q-Diamonds}{3-Hearts}. Galfond si jej betnul za $4,200, Hansen dorovnal a s turnem {Q-Hearts} dorovnal další Galfondův bet, tentokrát za $10,800. Handa vyústila v {8-Clubs} na river, na kterou Galfond reagoval checkem. Hansen využil příležitost a betnul $24,000, nicméně od Galfonda přišel min-raise na $48,000. Hansen callnul a mucknul, když spatřil {A-Hearts}{K-Diamonds}{Q-Spades}{10-Diamonds} s full housem. Pot za $133,200 šel směr Galfond.

Hansen vs. NoPasaran

"NoPasaran" se po výhře nad XWINKem odklidil ze scény a nebylo po něm ani vidu, ani slechu. Nicméně tento týden si našel cestu k Hansenovi. Na $300/$600 PLO začal z buttonu NoPasaran hru min-raisem na $1,200, Hansen dorovnal a na flop přišlo {9-Hearts}{5-Spades}{4-Spades}. Ten si ocenil betem za $2,400, který NoPasaran zvýšil na $7,800. Hansen dorovnal a na turnu se objevila {Q-Clubs}. Hansen si ji betnul za $18,000, dostal přetáčku na $72,000, kterou Hansen dorovnal za zbylých $30,000.

Hansen držel {Q-Hearts}{9-Diamonds}{7-Hearts}{4-Clubs} s top dvěma páry (třema páry vlastně). NoPasaran měl {10-Hearts}{9-Spades}{4-Hearts}{3-Spades} se dvěma labšími páry, nicméně držel pár outů na flush draw. Opět to šlo nadvakrát, poprvé přišla {Q-Spades}, která přinesla tolik vytouženou flush, nicméně Hansenovi utvořila full house. První půlka tak šla směr Hansen. Na druhý pokus přišla {3-Diamonds} a i druhou polovinu potu tak ukořistil Hansen. Pot za $114,188 tak byl celý Hansena.

Komu se daří a komu ne?

Tento týden nejvíce vyhráli (25.3.-28.3.): Daniel "jungleman12" Cates (+$291,000), Seb86 (+$239,000), Rui Cao (+$235,000), kagome kagome (+119,000) *Justin "ZeeJustin" Bonomo (+$113,000)

V mínusu: Tom “durrrr” Dwan(-$546,000), Niki Jedlicka (-$153,000), Patrik Antonius (-$142,000), *Ilari "Ilari FIN" Sahamies (-$109,000)

Celoročně v plusu: Gus Hansen (+$4,593,000), Daniel “jungleman12” Cates (+$1,920,000) *Gavin "gavz101" Cochrane ($1,800,000), Matt Hawrilenko (+$1,604,000), Abe "EazyPeazy" Mosseri (+$1,258,000), Phil Ivey (+$1,186,000)

Celoročně v mínusu: Tom “durrrr” Dwan (-$1,914,000), kagome kagome (-$1,738,000), fishosaurusREX (-$1,296,000), UarePileous (-$977,000), cadillac1944 (-$939,000)

*na PokerStars

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories