Várka hand ze SuperStar Showdownu s Tonym G, část 1.

Várka hand ze SuperStar Showdownu s Tonym G, část 1. 0001

Tonyho strategie byla od začátku ... jak to říci správně ... zdržovací. Lítala jedna pauza za druhou, pokaždé z jiného důvodu, přičemž při třetí pauze si odsednul od jednoho NLHE stolu a dělalo mu značné problémy se k němu vrátit. Hrálo se tedy na 3 stolech - 2 Omahy a jeden Hold´em a to do doby, než se Tonymu podařilo přisednout. V průběhu si Tony vždy našel chvilku na zanadávání si v chatu, nicméně Isidlur1 na jeho řeči nereagoval a věnoval se plně hře. No ale dost už těch řečí, pojďme se podívat na pár zajímavých hand o zajímavé částky.

Jak jsme již řekli, tak ze začátku si to pozvolna směřoval do plusu Tony. Isildur1 si to raisenul z buttonu na $300 a dostal od Tonyho G call. Flop v podobě {10-Diamonds}{3-Clubs}{9-Spades} si Tony betnul za $400. Isildurovi to bylo málo a tak to zvedl na $1,300, což Tony s klidem dorovnal. Na turn přišla {4-Spades} následovaná Tonyho checkem. Isildur1 betnul $2,400, Tony to zvednul na $12,400, Isildur1 poslal plnou za $29,800, Tony dorovnal za $23,050 a v potu se tak vyskytlo $49,300. Na river přišla {7-Hearts} a Tony si se straightou s {J-Spades}{8-Spades} připsal celý pot. Pár hand poté Isildur1 od stolu odsedl. Dlouho odsednutý ale nezůstal a my se tak mohli dočkat další akce.

Isildur1 začal hru raisem z buttonu na $300 a dostal call. Na flop přišlo {9-Clubs}{K-Clubs}{2-Diamonds}, Tony checknul, Isildur1 betnul $500, což Tony opět dorovnal. {J-Hearts} přistál na turn a Tony si ho ohodnotil betem za $1,200. Isildur1 to zvednul na $3,450, což Tony přetočil na $11,950. Do all-inu už moc nechybělo a tak ho tam Isildur1 poslal za $22,100 a dostal call.

Tony G: {5-Clubs}{6-Clubs}{10-Diamonds}{Q-Spades} (flush draw, inside straight draw)
Isildur1: {9-Hearts}{Q-Diamonds}{10-Clubs}{A-Diamonds} (straight)

Na river odrazila {Q-Hearts} a Isildur1 tak shrábnul pot za $45,800. Snížil tak Tonyho náskok, ale Tony se jen tak nevzdává.

Hned v jedné z následujících hand si to Tony G raisenul z buttonu na $300, Isildur1 to zvednul na $900, což Tony dorovnal. Na flop přistálo {4-Spades}{A-Spades}{2-Clubs}, Isildur1 na nic nečekal a betnul si $1,300. Tony to zvednul na $5,700, dostal call a na turnu se zjevila {3-Clubs}. Tony G betnul $13,200, Isildur1 opět rychlý call a na river {4-Hearts}. Isildur1 poslal plnou za $18,700, Tony G dorovnal zbylých $2,500 a mucknul když spatřil {7-Hearts}{A-Clubs}{4-Clubs}{6-Hearts} Isildura. Pot za $44,600 tak putoval opět Isildurovým směrem.

Na další větší handu jsme ani nemuseli dlouho čekat a tentokrát přišla v Texas Hold´emu. Tony G si to raisenul z buttonu na $300, dostal re-raise od Isildura1 na $1,000, Tony to přetočil na $2,500 a Isildur1 dorovnal. Na flop přišlo {8-Spades}{3-Clubs}{A-Spades} a s tím i check, check. Turn v podobě {Q-Spades} už si Isildur1 ohodnotil za $3,800, což Tony bez váhání dorovnal. Na river přišla {6-Clubs} a Isildur1 poslal plnou za $17,650. Tony hodně dlouho váhal, nicméně nakonec se rozhodl pro call za $13,950, ale mucknul, když mu Isildur1 ukázal {10-Spades}{10-Diamonds}. Pot za $40,500 šel opět Isildurovým směrem.

Po těchto pár handách Isildur1 převzal vedení a na stolech NLHE se přestalo hrát. Jednak z toho důvodu, že se Isildurovi u jednoho stolu peníze vytratily směrem k Tonymu a Isildur1 už neměl na dokoupení, ale také proto, že chvíli na to využívá Tony svoji 4. pauzu z osmi povolených. Dlouho se ale nepauzovalo a po pěti minutách se začalo opět hrát – pouze na jednom stole s NLHE a jednom s Omahou.

Po ani ne dvou minutách hry prohrál Tony G další skoro all-in (zbylo mu $362) a nádsledoval rychlý sitout. Pot za $27,200 si na boardu {2-Clubs}{3-Spades}{Q-Spades}{8-Clubs}{K-Clubs} připsal Isildur1 s {A-Diamonds}{J-Diamonds}{K-Hearts}{Q-Hearts}, zatímco Tony držel {J-Spades}{6-Diamonds}{8-Spades}{5-Diamonds}. Pár minut na vydýchání Tonymu evidentně stačilo a my tak mohli opět pokračovat na třech stolech – 2x PLO a jednou NLHE.

Peníze si přelévali z jedné strany na druhou a Isildur1 pomalu ujišťoval vedení. Podařilo se mu také ukořistit pot za $70,200, když s {6-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Spades}{4-Spades} dorovnal na {k-Clubs}{6-Clubs}{5-Diamonds} Tonyho all-in. Turn v podobě {A-Hearts} a river {8-Hearts} Tonymu, ať už měl co měl, evidentně nijak nepomohl.

O druhý stůl s NLHE jsme přišli po skoro čtyřech hodinách hraní, kdy si to Tony G raisenul z buttonu na $600. Isildur1 to dorovnal a na flop tak mohlo přijít {K-Clubs}{J-Hearts}{9-Hearts}. Isildur1 to checknul, Tony G si to betnul za $900, což Isildur1 dorovnal. Na turnu se objevila {8-Clubs} a následoval další check od Isildura. Tony neváhal a betnul $2,500, Isildur1 to zvednul na $14,650, což byl Tonyho all-in. Na river přistála {5-Hearts}, Tony ukázal {Q-Diamonds}{J-Clubs}, což bylo málo na {9-Diamonds}{K-Diamonds} Isildura. A bylo po stole číslo 2.

Stále nám ale zbývaly dva stoly s Pot-Limit Omahou. Isildur1 se dostal do vedení o více jak $70k, které si chvilku udržel. Tony to ale potom začal tahat postupně zpátky. Tu jednou vyhrál $13k betem na turnu, támhle zase dalších $13k dorovnáním betu. Třináctka mu byla na těch pár minut osudná, neboť se mu s ní podařilo stáhnout ztrátu na $43k.

Že by se to zase zvrtlo a Isildur1 zvednul náskok? Ne. Tonymu se podařilo vyhrát jeden obří pot - Tony G si to raisenul z buttonu na $200 a dostal re-raise na $600. To Tony zvednul na $1,800 a Isildur1 tomu ještě přidal na $5,400. Tony dorovnal, v potu se vyskytlo $10,800 a na flopu se zjevilo {K-Hearts}{4-Hearts}{3-Spades}. Isildur1 si to ocenil na $8,600, Tony to zvednul na $36,600, Isildur1 poslal all-in za $37,250 a Tony dorovnal svých posledních $600. V potu se tak nashromáždilo $85,200.

Tony G: {A-Hearts}{J-Hearts}{J-Clubs}{Q-Hearts} (Nut flush draw, pár jacků)
Isildur1: {A-Spades}{2-Diamonds}{10-Clubs}{A-Clubs} (straight draw, pár es)

Isildur1 měl náskok, nicméně jeho esa nevydržela, když se na turnu zjevila {8-Hearts}. River v podobě {9-Clubs} už Tonymu vítězství pouze posvětil a obří pot za $85,200 tak směřoval Tonyho směrem. Během chvilky se tak Tony dostal do vedení o výši $12,200.

Následovala další Tonyho pauza, tentokrát ne na pizzu, jak Tony avizoval předtím, ale na cvičení. Pět minut mu evidentně stačilo a zábava tak mohla pokračovat. Opět se na NLHE zapomnělo a my takmohli sledovat dva divoké stoly plné Omahy ...

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories