Pokerová psychologie, část 38 - Poznávání protivníka pomocí shluků stejných pohybů a gest

Pokerová psychologie, část 38 - Poznávání protivníka pomocí shluků stejných... 0001

Každý chce umět číst myšlenky protivníka u stolu, ale co tedy znamená, když si pohrává se žetony? Proč se po vsazení usmál? Opravdu se ten záškub dá chápat jako signál a prozradil jím svou nervozitu, a jestli ano, znamená to, že má dobré karty, nebo se naopak chystá blafovat? Možná se spíš než o nedostatek jedná o příliš mnoho informací.

Každý hráč se snaží dávat najevo co nejméně, ale mnoho z nich, zejména upovídané typy, vysílají tolik signálů, že je ostatní nedokážou zpracovat.

Spíše než snažit se rozluštit ty neužitečné, je lepší soustředit se na skupinu jevů vedoucích ke stejnému závěru.

Proces hledání Soubor projevů se zdánlivě stejným významem nazýváme shluk.

Raději než abyste vymýšleli, jestli ten záchvěv nervozity znamenal, že váš oponent má v ruce nejvyšší kombinaci, soustřeďte se na půltucet dalších signálů vedoucích ke stejnému závěru. Shluk, většinou zvaný shluk údajů, řadí jevy do skupin nebo přesněji rozděluje údaje do podmnožin (shluky), tzn. že informace nacházející se ve stejné podmnožině spojuje určitý společný rys. (To jsme nevymysleli my, je to napsáno na Wikipedii) Všechny jazykové znaky, typy promluvy, záchvěvy nebo signály těla je nutné chápat jako shluky, a nikoli jako náhodné jevy bez vzájemné spojitosti.

Jeden projev může představovat pouhý zvyk z nervozity, takže sledujeme více jednotek z rozpoznatelných shluků.

Začněme s hráčem, který má dobré karty. Logicky budeme chtít najít projevy sebevědomí, které patří do Shluku pozitivního hodnocení a mohou se skládat z těchto jevů: předklon (nejčastější známka dobrých karet);

hlava je trochu nakloněná (při spánku nebo strachu je krk spíše ztuhlý); volná ruka zůstává na stole (musí se však jednat o změnu v chování);

nohy jsou od sebe (opět pouze u změny chování); rozšířené zornice (důvod, proč hráči pokeru nosí sluneční brýle). Další shluk nazývaný Shluk sebevědomí souvisí se Shlukem pozitivního hodnocení, ale všimněte si rozdílů.

Pamatujte si, že sebevědomý hráč se může mýlit a patřit mezi hráče špatné, ale jeho sebevědomí vám může prozradit hodně z jeho herní taktiky. Známky sebevědomého hráče: zaklání se s rukama za hlavou (tento znak se v pokeru rozluští nejsnáze); ruce tlačí proti sobě tak, že vytvoří trojúhelník (tohle jste ve filmu viděli už tisíckrát); ruce v bok nebo překvapivě v kapsách, přestože hráč právě sedí.

Na opačné straně spektra se objevuje Shluk negativního hodnocení. Tento hráč není se svými kartami spokojen a takhle to bude dávat najevo: - zaklání se směrem od stolu;

nohy má křížem (jen pokud se jedná o změnu v chování); hlava je skloněna (nejjasnější projev slabosti);

tělo je otočeno/směřuje pryč od stolu (nepatří sem rozhovor se servírkou); zúžené zornice (ty vás přiměly uvažovat o koupi slunečních brýlí, nebo ne?);

volná ruka položená přes hrudník jako pomyslná zábrana nebo obě ruce založené (první signál, který se musím odnaučit); volná ruka na bradě podpírá hlavu, většinou s jedním prstem přes ústa (další znamení, že hráč bude blafovat); pomalé protírání očí (každý pohyb související s očima znamená slabost).

Pokud si hráč není hrou jistý, jedná se o opak Shluku sebevědomí, tedy o Shluk váhavosti, projevující se: - sevřením rukou nebo dokonce zatínáním pěstí;

hlazením brady (nejednoznačné, protože některé národy si hladí bradu, kdykoli je napadne); škrábáním na uších a na krku pod nebo za uchem (ne vážně!); škrábáním na temeni nebo týle (neplatí pro škrábání v nose nebo na čele).

Pomocí používání shluků můžete získat (a později si i ověřit) znalost protivníka tak, že najdete několik shluknutých způsobů jednání určitého hráče během určité hry. Usuzovat na základě jednoho projevu je riskantní, na základě dvou jistější a tři vám už vaši domněnku mohou potvrdit.

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Co si myslíte?