Varování

PokerNews.com je stránka poskytující informace týkající se hazardních her. PokerNews.com přijímá inzerci provozovateluů hazardních a sázkových her, žádné takové hry ale neprovozuje. Informace na této stránce jsou bez záruky a slouží pouze jako oznámení.

PokerNews.com nenese odpovědnost za chyby v informacích na této stránce (včetně překlepů a případných nepřesností). PokerNews.com nepřijímá odpovědnost za jakékoli ztráty čtenářů a zákazníků PokerNews.com způsobené hazardními hrami.

Veškerý obsah stránky je chráněn autorským právem. Žádná část obsahu nebo designu stránky nesmí být použita bez předchozího výslovného svolení majitele. Při jakémkoli porušení autorského práva či okopírování částí či celého obsahu nebo designu této stránky si PokerNews.com vyhrazuje právo na právní kroky, vedoucí k nápravě tohoto stavu, případně další právní úkony směrem k náhradě vzniklých škod. Předchozí se nevztahuje na RSS feeds. Ty mohou být instalovány bez předchozího svolení majitele stránky.

Pokud s jakýmkoli z předchozích bodů nesouhlasíte je jediným možným řešením to, že stránku PokerNews.com nebudete nyní ani v budoucnu navštěvovat.