Seven Card Stud 8 or Better

Seven Card Stud 8 or Better neboli Seven Card Stud Hi Lo je hra s rozděleným bankem pro dva až osm hráčů. Stejně jako v regulérním Seven Card Stud dostává každý hráč sedm karet, tři z nich slepé a čtyři otevřené.

Cíl hry:

Vytvořit nejlepší vysokou a nízkou kombinaci ze všech sedmi karet. Hráč s nejlepší vysokou kombinací vyhrává polovinu banku, hráč s nejlepší nízkou kombinací druhou polovinu. Pokud se na nízkou kombinaci nikdo nekvalifikuje, tak hráč s nejlepší vysokou kombinací vyhrává celý bank.

Kdo chce hrát nízkou kombinaci, musí mít pět karet s hodnotu 8 nebo nižší, A se počítá jako nejnižší karta. V nízké kombinaci nesmí být žádný pár, ale postupka a/nebo barva se nepočítají a jsou tedy jsou OK. Nejnižší možná ruka je A-2-3-4-5. Nejvyšší možná ruka, se kterou můžete nízkou kombinaci hrát, je 8-7-6-5-4.

Povinné sázky:

Ante:

Seven Card Stud se běžně hraje s Ante, které má hodnotu přibližně jedné pětiny nejnižší sázky. Každá hráč musí Ante vsadit předtím, než se začnou rozdávat karty. Ante se nepřičítá k žádným budoucím sázkám.

Bring in:

Po úvodním rozdání, kdy má každý jednu otevřenou kartu, musí hráč s tou nejnižší vsadit bring in, tzn. nejnižší možnou sázku. Pokud má nejnižší kartu dva nebo více hráčů, tak se pravidlo bring in vztahuje na toho, který je po dealerově levici. Bring in se počítá jako první regulérní sázka, takže pokud nikdo nezvýší, nemusíte už na příští kartu přisazovat žádné další peníze.

Betting Rounds:

Sází se v pěti kolech. Všechny sázky a zvýšení musí být rovny buď nízkému nebo vysokému limitu, podle toho, jaké se právě hraje kolo. Ve třetím, čtvrtém a pátém kole musí být všechny sázky rovny vysokomu limitu. Pokud hrajete např. 3-6 seven card stud, pak všechny sázky v prvním a druhém kole budou násobky tří dolarů a sázky v posledních třech kolech násobky šesti dolarů. Během jednoho kola se sázka smí zvýšit třikrát.

1. flop - Každý hráč dostane dvě slepé a jednu otevřenou kartu. Hráč s nejnižší kartou musí vsadit bring, které je polovinou nejnižší sázky. Nebo může zvýšit tím, že vsadí plnou hodnotu nejnižší sázky. Hra pokračuje podle směru hodinových ručiček a každý hráč se rozhodne, jestli chce složit karty, dorovnat, nebo zvýšit sázku. Všechny sázky a zvýšení musí být rovny nízkému limitu.

2. turn - Každý hráč dostane čtvrtou otevřenou kartu. Hráč s nejvyšší otevřenou rukou (v této fázi hry by to byla dvě esa) se musí rozhodnout jako první. Může buď složit karty, checkovat, nebo sázet. Pokud mají shodnou nejvyšší ruku dva nebo více hráčů, hraje ten po dealerově levici. Poté hra pokračuje podle směru hodinových ručiček jako předtím. Pokud má jeden z hráčů v této chvíli v otevřených kartách pár, může si vybrat, jestli sázet nízký nebo vysoký limit. JInak musí být všechny sázky a zvýšení rovny nízkému limitu.

3. river - Každý hráč dostane pátou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, nejvyšší ruka sází jako první, ovšem teď musí být všechny sázky a zvýšení rovny vysokému limitu.

4. 6th street - Každý hráč dostane šestou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení rovny vysokému limitu.

5. 7th street - Každý hráč dostane poslední sedmou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení jsou rovny vysokému limitu. Ve vzácném případě, kdy je nyní stále ještě ve hře všech osm hráčů, už nezbývá dost karet, aby každý hráč mohl dostat ještě jednu. V tomto případě pak dealer rozdá doprostřed stolu jednu otevřenou kartu, kterou může každý z hráčů libovolně použít do své kombinace.

Zúčtování:

Každý, kdo ani po posledním kole sázení nesložil karty, má teď možnost ukázat svou ruku. Hráč, který sázel jako poslední, ukazuje svou ruku jako první a pak se od něj pokračuje po směru hodinových ručiček. Každý ze zbývajících hráčů buď ukáže svou ruku, nebo karty složí. Hráči, kteří už vědí, že bank nevyhrají, své karty složí, aby je soupeři neviděli.

Rada: Většina online pokerů nabízí možnost automaticky složit karty v momentě, kdy je jasné, že nevyhrajete, aby je soupeři neviděli. Doporučujeme tuto možnost využít.