Seven Card Stud

Sedmikartový stud je nejpopulárnější verzí stud pokeru. Může ho hrát dva až osm hráčů. Každý z nich dostane celkem sedm karet, tři z nich slepé, čtyři otevřené.

Cíl hry:

Získat co nejlepší ruku za pomoci jakékoli kombinace sedmi rozdaných karet.

Povinné sázky:

Ante:

Sedmikaretní stud se hrává s Ante, které se rovná asi jedné pětině nejnižší sázky. Každý hráč musí vsadit Ante předtím, že se začnou rozdávat karty. Ante se nepřičítá k budoucím sázkám.

Bring In:

Po úvodním rozdání, kdy má každý hráč jednu otevřenou kartu, musí hráč s nejnižší kartou vsadit "bring in", to znamená polovinu nejnižší sázky v banku. Pokud má nejnižší kartu dva nebo více hráčů, tak se pravidlo bring in vztahuje na toho, který je po dealerově levici. Bring in se počítá jako první regulérní sázka, takže pokud nikdo nezvýší, nemusíte už přisazovat žádné další peníze.

Betting Rounds:

Sází se v pěti kolech. Ve fixed limit seven card stud musí být všechny sázky a zvýšení buď rovny nízkému nebo vysokému limitu v závislosti na tom, jaké se právě hraje kolo. V prvních dvou kolech musí být sázky a zvýšení rovny nízkému limitu. Ve třetím, čtvrtém a pátém musí mít hodnotu vysokého limitu. Pokud hrajete např. 3-6 seven card stud, pak všechny sázky v prvním a druhém kole budou násobky tří dolarů a sázky v posledních třech kolech násobky šesti dolarů. Během jednoho kola se sázka smí zvýšit třikrát.

1. flop - Každý hráč dostane dvě slepé a jednu otevřenou kartu. Hráč s nejnižší kartou musí vsadit bring, které je polovinou nejnižší sázky. Nebo může zvýšit tím, že vsadí plnou hodnotu nejnižší sázky. Hra pokračuje podle směru hodinových ručiček a každý hráč se rozhodne, jestli chce složit karty, dorovnat, nebo zvýšit sázku. Všechny sázky a zvýšení musí být rovny nízkému limitu.

2. turn - Každý hráč dostane čtvrtou otevřenou kartu. Hráč s nejvyšší otevřenou rukou (v této fázi hry by to byla dvě esa) se musí rozhodnout jako první. Může buď složit karty, checkovat, nebo sázet. Pokud mají shodnou nejvyšší ruku dva nebo více hráčů, hraje ten po dealerově levici. Poté hra pokračuje podle směru hodinových ručiček jako předtím. Pokud má jeden z hráčů v této chvíli v otevřených kartách pár, může si vybrat, jestli sázet nízký nebo vysoký limit. JInak musí být všechny sázky a zvýšení rovny nízkému limitu.

3. river - Každý hráč dostane pátou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, nejvyšší ruka sází jako první, ovšem teď musí být všechny sázky a zvýšení rovny vysokému limitu.

4. 6th street - Každý hráč dostane šestou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení rovny vysokému limitu.

5. 7th street - Každý hráč dostane poslední sedmou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení jsou rovny vysokému limitu. Ve vzácném případě, kdy je nyní stále ještě ve hře všech osm hráčů, už nezbývá dost karet, aby každý hráč mohl dostat ještě jednu. V tomto případě pak dealer rozdá doprostřed stolu jednu otevřenou kartu, kterou může každý z hráčů libovolně použít do své kombinace.

Zúčtování:

Každý, kdo ani po posledním kole sázení nesložil karty, má teď možnost ukázat svou ruku. Hráč, který sázel jako poslední, ukazuje svou ruku jako první a pak se od něj pokračuje po směru hodinových ručiček. Každý ze zbývajících hráčů buď ukáže svou ruku, nebo karty složí. Hráči, kteří už vědí, že bank nevyhrají, své karty složí, aby je soupeři neviděli.

Rada:

Většina online pokerů nabízí možnost automaticky složit karty v momentě, kdy je jasné, že nevyhrajete, aby je soupeři neviděli. Doporučujeme tuto možnost využít.