Základní pravidla pro žolíkové hry

Základní pravidla pro žolíkové hry 0001

Tento týden jsme se zmínili o herně RummyRoyal, kde si můžete zahrát žolíkové hry. A protože se jedná o zajímavý způsob odreagování a také proto, že se zanedlouho odehraje velmi atraktivní turnaj s přidanými $7,000, rozhodli jsme se, že uděláme malou osvětu a koukneme se na pravidla.

Článek bude i právě díky garantovanému turnaji zaměřen na základní hru Rummy a její odnože Kalooki 51, Kalooki 40, Gin a Kanastu tak, abyste pochopili rozdíly a speciálnosti.

Rummy

Na začátku dostanete 10 karet a vašim úkolem je se jich zbavit vyložením na stůl lícem vzhůru. Vyložení se může dít buď v podobě postupky v barvě (minimálně tři po sobě jdoucí hodnoty, kde eso může být použito jako 1 i jako nejvyšší karta po králi), či tzv. setu (tři, nebo čtyři karty stejné hodnoty, ale různé barvy). V každém kole má hráč právo volby líznout si kartu s balíčku (talonu), nebo použít poslední odhozenou kartu. Vyhrává ten, který se jako první zbaví všech karet.

Kalooki 40

Zde dostáváte do ruky 13 karet a vy se jich opět musíte co nejrychleji zbavit. Rozdílem je, že pokud chcete vyložit, musíte tak učinit pouze tehdy, pokud máte k vyložení minimálně 40 bodů (karty mají své nominální hodnoty, obrázkové jsou za deset bodů). Součástí hry jsou i čtyři žolíci, kteří mohou být použiti jak to postupky, tak i do setu. Karty můžete lízat z talonu, či z odhozených karet, zde ale musíte „sebranou“ kartu okamžitě vyložit.

Kalooki 51

Rozdíly od verze Kalooki 40 jsou ty, že vyložit můžete pouze když máte alespoň 51 bodů k vyložení a z odhozených karet můžete brát, aniž byste tu kartu museli okamžitě vyložit. Můžete si tak rychleji a lépe skládat potřebné kombinace.

Gin

Hráč dostane 10 karet. Hráč si opět může vybírat, zda si lízne z talonu, či z odhozených (u nich nemusí ihned vykládat). Cílem hry je poskládat již známé kombinace. V této variantě má eso nejnižší hodnotu, což znamená, že můžete poskládat postupku A 2 3, ale Q K A ne. Hráč může ukončit hru tím, že poskládá své kombinace a hru uzavře takzvaným „knocking“. Ukáže své kombinace a zároveň může mít karty, které nepoužil. Jejich součet hodnot ale nesmí překročit 10. Pokud se mu ale podaří posládat kombinace tak, že mu žádné karty nezbudou – nastává situace „going gin“ a ta přináší pro vítěze lepší bodové ohodnocení.
Soupeř hráče, který ukončil hru přes „knocking“ vyloží karty a může doplnit vyložené karty hoho, co klepal. Při situaci „going gin“ to nelze.

Kanasta

Hráč se zde snaží získat co nejvíce kanast (skupin sedmi karet stejné hodnoty, z nichž může dvě až tři nahradit tzv. divokými kartami. Ty v kanastě představují žolíci a dvojky). Každý hráč si táhne jednu kartu z talonu, vyloží a odloží jednu kartu na odkládací balíček. Hra končí, když se jeden z hráčů zbaví všech karet.

Pevně doufáme, že vám tato malá osvěta pomůže do proniknutí tajů těchto her a třeba i přinesou zajímavé finanční odměny. Třeba i v turnaji $7,000 Guaranteed, který je naplánován na 31. července.

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories