Timing tells v online pokeru

Timing tells v online pokeru 0001

Hraní pokeru po internetu s trvalým výdělkem vyžaduje celou paletu nejrůznějších schopností. Od odhadu spektra kombinací soupeřů přes výši vašich value betů až po počítání pravděpodobnosti. A můžeme přidat i některé další, jako 'image' a tzv. 'timing tells'. O posledně jmenovaných se dozvíte v tomto článku.

Tzv. timing tells jsou jedny z nejdůležitějších informací o soupeři, které můžete využít v online pokeru. Je to čas, který váš soupeř stráví nad svým rozhodnutím. Můžete se něco dozvědět o síle jeho kombinace. Někteří hráči se stávají snadno předvídatelnými pouze na základě času, který jim zabere rozhodování.

Jeden z klasických náznaků je rychlý call na flopu, který často reprezentuje slabou made handu nebo draw. Pokud někdo okamžitě počtvrté zvýší před flopem, signalizuje to bluff nebo slabší all-in kombinaci jako AK, zatímco po pomalejším 4-bet reraise můžete čekat jedině QQ+. S těmito náznaky se setkáte hlavně na nižších limitech kde hrají méně zkušení hráči. Pokud si ale dáte dobrý pozor, můžete něco napozorovat i při hře s vyššími limity. Určitě s trochou snahy najdete hráče, který vždycky bluffuje, když okamžitě vsadí. O něco déle mu ale trvá rozhodnutí se silnou kombinací, kde vsadí 2/3 banku.

Prvním krokem co musíte udělat, aby jste mohli profitovat z time tells, je vypnutí animací. S nimi bude těžší sledovat, jak dlouho se přesně musel soupeř zamyslet nad svým rozhodnutím. Řekněme, že máte zapnuté animace. Jste na lepší pozici a dorovnali jste. Pak se pomalu díváte, jak přichází flop, kartu po kartě. Nevíte, jak dlouho soupeř přemýšlel nad svým rozhodnutím. Pokud vsadí po pěti vteřinách, možná už viděl flop dříve a vy získáte jenom špatné tells.

Při timing tells se nemusíte zabývat statistikami, prostě jen dávejte pozor, jak dlouho trvá vašemu protivníkovi reakce. Nezáleží na tom, jestli hodně bluffuje nebo ne. Berete v potaz jenom jeho myšlenkový proces. Samozřejmě vám pomůže, pokud víte, že je velmi agresivní a podobně. Ale základem je čistě jenom čas strávený rozhodováním. Proto s vámi nebudeme probírat vaše vhodné reakce, jako re-raise nebo 3-betting.

Příklad 1

Tahle hra se odehrála v $109 Freeze-Out turnaji na FullTiltu. Měl jsem okolo 40 big blindů a průměrný stack a soupěř asi dvojnásobek.

Seat 1: Wooter (6,107)
Seat 2: bellbop (2,734)
Seat 3: Phil273 (4,661)
Seat 4: bhub69 (3,575)
Seat 5: joejoewhittaker (13,325)
Seat 7: BorgataBoss1 (14,645)
Seat 8: seiles777 (21,287)
Seat 9: Joe McGuire (4,085)
bhub69 posts the small blind of 80
joejoewhittaker posts the big blind of 160
The button is in seat #3
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wooter {10-Spades}{q-Spades}
BorgataBoss1 folds
seiles777 folds
Joe McGuire raises to 395
Wooter calls 395
bellbop folds
Phil273 folds
bhub69 folds
joejoewhittaker calls 235
*** FLOP *** {3-Diamonds}{q-Clubs}{2-Diamonds}
joejoewhittaker checks
Joe McGuire checks
Wooter has 15 seconds left to act
Wooter checks
*** TURN *** {3-Diamonds}{q-Clubs}{2-Diamonds}{k-Hearts}
joejoewhittaker vsadí 825
Joe McGuire folds
Wooter calls 825
*** RIVER *** {3-Diamonds}{q-Clubs}{2-Diamonds}{k-Hearts}{a-Hearts}
joejoewhittaker vsadí 1,925
Wooter calls 1,925
*** SHOW DOWN ***
joejoewhittaker shows {10-Clubs}{9-Hearts}Ace King high
Wooter shows {10-Spades}{q-Spades}a pair of Queens
Wooter wins the pot (6,765) with a pair of Queens

V téhle hře jsem flopnul nejvyšší pár a možnou flushdraw, ale neměli jsme moc informací o tom, jestli jsme na tom lépe. Proto jsme checknuli a na flop přišel král. Přichází sázka ze střední pozice ve výši 2/3 banku. Král je dobrá odstrašující karta, proto svoji dámu jen tak nezahodíme. Dáme call a na river jak už to tak bývá přijde karta, kterou chceme vidět ze všeho nejméně: Eso.

Ale né nezbytně. Soupeř mohl čekat na draw, nebo hrát s nižším párem. Samozřejmě že si nemůžeme být jistí, zda máme v danou chvíli nejlepší kombinaci. Pak ale zaznamenáme důležitou informaci: protivník vsadí polovinu banku asi po dvou sekundách.

Na tomhle místě by jste se měli zamyslet. Pokud to má být opravdu value bet, proč si nerozmyslel déle, kolik přesně vsadí? Musel se taky podívat pořádně na karty, jestli ho náhodou nějaká kombinace neporáží. Mnohem rozumnější vysvětlení je: protivník se na turnu rozhodl, že hru může vyhrát bluffem, a mnoho karet na riveru nemohlo tohle jeho rozhodnutí změnit. Jakmile jste dorovnali na turnu, nemusel dlouho přemýšlet o tom, kolik vsadí na riveru. Po reakci kratší než dvě sekundy není těžké si domyslet, že naše dáma je zde dobrá.

Princip timing tells je vlastně úplně jednoduchý: pokud se hráč zamyslí nad tím, co udělá, tak má na výběr více možností. Pokud hraje okamžitě, tak má ze svého pohledu jediné správné rozhodnutí. To nás přivádí zpátky na náš klasický timing tell, a sice rychlý call na flopu. Který signalizuje slabou kombinaci stejně jako rychlý call na před flopem, který signalizuje malý pár.

Někdy ale jednoduché věci vedou k naprosto odlišným výsledkům. Řekněme, že se někdo rozhodne totálně slowplayovat svoje esa. Takový hráč nebude potřebovat moc času na rozhodnutí. Z tohoto důvodu je nutné přesně interpretovat informaci, kterou dostanete. Samozřejmě že najdeme mnoho důvodů „zneužívání“ time tells. Jsem si jistý, že mnoho z vás už používalo timing tells, aby zmátlo soupeře. Nejlepší radou je takové informace nepoužívat, pokud máte byť minimální podezření, že se vás soupeř snaží nachytat. Doporučení hodné je také zaznamenávání si poznámek o hře vašich soupeřů, a to včetně time tells.

Řekněme, že váš soupeř vsadí před flopem i na každé další ulici. Fakt, že nad svým rozhodnutím nemusel dlouho přemýšlet signalizuje, že byl rozhodnutý už před vynesením další karty. Dojdeme k závěru: kolik kombinací, které zvýšíte před flopem znovunavyšujete i na každé další ulici? Jen ty nejlepší kombinace.

Jiná situace: pokud soupeř dorovná váš continuation bet na opravdu suchém flopu, a pak rychle checkne pro příchodu esa na turn, je jasné, že plánoval buď call nebo fold podle příchodu další karty. Eso ho dostalo do situace všechno nebo nic. Na druhou stranu, pokud se bude nad svým rozhodnutím rozmýšlet, zvažuje asi možnost dalšího check/callu nebo okamžitého zvýšení. Pokud přijde karta, která někoho přinutí k novému zamyšlení nad silou svojí kombinace, poznáte to. Velmi slabá kombinace se náhle mohla stát silnou. Rozhodnutí, které by jinak trvalo chviličku se najednou změnilo ve složitější situaci.

Příklad 2

Následující hru mám ze Sunday Warm-Up asi z třicáté minty hry. Máme dobrý stack, ale proti nám je agresivní hráč, který už posbíral sto velkých blindů.

Seat 1: Pepitos83 (9600 in chips)
Seat 2: crazycat78 (16910 in chips)
Seat 3: Wooter (17300 in chips)
Seat 4: LUNOID (9725 in chips)
Seat 6: g0lfa (9880 in chips)
Seat 8: flopkr1 (7135 in chips)
Seat 9: jdog_fl (9450 in chips)
LUNOID: posts small blind 50
g0lfa: posts big blind 100
*** HOLE CARDS ***
Dealt to Wooter {7-Diamonds}{7-Spades}
flopkr1: folds
jdog_fl: folds
Pepitos83: calls 100
crazycat78: folds
Wooter: raises 300 to 400
LUNOID: folds
g0lfa: folds
Pepitos83: calls 300
*** FLOP *** {3-Hearts}{j-Clubs}{2-Clubs}
Pepitos83: vsadí 200
Wooter: raises 500 to 700
Pepitos83: calls 500
*** TURN *** {3-Hearts}{j-Clubs}{2-Clubs}{8-Spades}
Pepitos83: vsadí 500
Wooter: calls 500
*** RIVER *** {3-Hearts}{j-Clubs}{2-Clubs}{8-Spades}{k-Spades}
Pepitos83: vsadí 1500
Wooter: calls 1500
*** SHOW DOWN ***
Pepitos83: shows {4-Hearts}{a-Hearts} (high card Ace)
Wooter: shows {7-Diamonds}{7-Spades} (a pair of Sevens)
Wooter collected 6350 from pot

Přišlo nám {7-Diamonds}{7-Spades} na velký blind a před námi hrál jenom jeden limper. Zvýšili jsme proto na standardní čtyři velké blindy a limper dorovnal. Na flop přišlo {3-Hearts}{j-Clubs}{2-Clubs} a protivník neočekávaně vsadí ¼ banku. Na základě jeho akce před flopem se rozhodneme znovunavýšit na 700. Dorovná a na turnu se objeví {8-Spades}. Bez jakéhokoliv přemýšlení vsadí velmi malou částku. Tady už můžeme hádat, že se asi svojí kombinace nehodlá vzdát, takže dorovnáme a podíváme se, co přijde na river.

{k-Spades} a možný příchod flush draw, zatímco straight draw přijít nemohla. Není moc kombinací, kterým by river pomohl. 1,500 sázku vsazenou okamžitě dorovnáme a vyhrajeme bank proti nepovedené straight draw.

Na riveru by jste měli přemýšlet asi takto: každý Jack nebo dva páry jako J-8 nebo 3-2 které by mohl mít vyžadovaly větší přemýšlení na riveru. To samé platí pro K-J, protože pak by král změnil jeho situaci a zamyslel by se déle. Nebo by musel přemýšlet, zda mu to vlastně pomohlo, protože pár králů je i v mém spektru hraných kombinací. Ale každá draw, kterou netrefíte může vyhrát jediným možným způsobem, a sice bluffováním. Vzhledem k tomu, že jsme na turnu jenom checknuli. Vzhledem k informacím, které jsme získali díky soupeřově rychlé reakci na riveru se naše šance na výhru zvýšila a my tak se středním párem můžeme dorovnat.

Samozřejmě můžete využít timing tells sami k oklamání soupeře. Pěkným příkladem je auto-check. Předpokládejme že hrajete proti opatrnému hráči. Zvýší před flopem a vy dorovnáte s menším párem, načež trefíte set. Pravá legrace nastává, když označíte autocheck. Hodně hráčů si bude myslet, že jste ve skutečnosti zmáčkli check or fold tlačítko a můžete tak vylákat sázku, kterou by vám na flopu určitě nedorovnal. Buďte opatrní na to, kolik informací dáváte svým soupeřům a přemýšlejte nad tím, jak je co nejlépe použít proti nim.

Hlavním příspěvkem tohoto článku je naučit vás, aby jste se sami nestali terčem timing tells. Pokud spotřebujete na každé vaše rozhodnutí stejně času, určitě neprozradíte nic navíc ze své hry. Připravíte se ale o možnost sami někoho stejným způsobem mást.

Dalším ukazatelem na bluffování může být velikost sázky. Hodně hráčů bluffuje sázkou například 3176. Vždycky když se ale pokouší dostat soupeřovy chipy do banku, vsadí normálně jen za použití myši. Chtějí, aby vše vypadalo normálně.

Metoda získávání informací o síle soupeřových karet pomocí délky jeho reakce ale není absolutně bezpečná. Musíte použít i intuici a nikdy nebudete mít jistotu, že se nepletete a že váš spodní pár je dobrý. Jakmile se ale v odhadování soupeřových myšlenek zlepšíte, začnete hrát lepší poker a odhalíte více bluffů. Timing tells jsou zdrojem informací, který pomůže vaší hře a je zdarma, tak proč jich nevyužít.

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories