PokerShrink č.68: Teorie opačného pocitu

PokerShrink č.68: Teorie opačného pocitu 0001

OK, tohle téma je poněkud pokročilé, ale teorie opačného pocitu má některé velice použitelné výstupy pro pokerovou hru. Základ teorie vychází z předpokladu, že všechny emoce mají svůj protějšek. Jako například strach a sebedůvěra.

Tisíce pozorování ukázala, že pokud má někdo zkušenost s jednou stránkou nějaké emoce, ta druhá je potlačena. Samozřejmě že se necítíte nanejvýš bezpečně, pokud vás honí hladový medvěd.

a) Emoce mají vždy svůj protějšek

b) Pokud pociťujete jednu emoci, její protějšek je potlačen

Tohle funguje oboustranně. Jakmile je nebezpečí zažehnáno a pocítíte úlevu, strach je najednou potlačen. Na to navazuje hlavní poznatek teorie: pokud je jedna emoce velice silná, ta druhá je velice slabá.

Pojďte zkusit bungee jumping. Zpočátku jste vyděšení k smrti ale když je po všem, cítíte se báječně. Ale pokud skáčete už dlouhou dobu, tak nejste tak vyděšení, ale taky necítíte takovou úlevu když je po všem.

Tohle je důvod proč experimentování s drogami vede ke katastrofě. Potřebujete jich více a více, aby jste se dostali na stejnou úroveň prožitku, ale opačná emoce (když si drogy nevezmete) je pořád silnější. Čím více jste navyklí na užívání drog, tím silnější opačná reakce. Lepší část emoce je pak už jen průměrem a ta horší je intenzivnější.

Má to i světlou stránku. Čím více se dostáváte do situací, kde cítíte strach nebo pochybnosti, jako třeba mluvení před velkým množstvím lidí nebo přísným šéfem, tím více narůstá vaše sebevědomí. Zároveň už se tolik nebojíte, takže špatná stránka vaší emoce není tak intenzivní, a naopak ta dobrá s nově nabytou sebedůvěrou ještě zesiluje.

Jak to využít v pokeru? Máte problém potřetí zvýšit když bluffujete. Možná to není takový strach, jako když za vámi běží hladový medvěd, ale strach máte. Máte strach z toho že přijdete o peníze nebo vypadnete z turnaje. Rychle zjistíte dvě věci. Radost z toho když vám soupeř složí karty na riveru je obrovská a také čím dál větší, čím častěji se vám to povede. A zklamání není nikdy tak velké jako když jste to zkoušeli poprvé a váš bluff nevyšel.

Klíčem je pochopit dobré emoce – to jsou ty které souvisí s vítězstvím v pokeru. Na chvíli se zamysleme.

Říkali jsme že drogově závislý má menší a menší požitek z každé další dávky, nicméně negativní symptomy jsou horší a horší. Teď vám říkám, že překonávat odpor v pokeru, dávat vysoké sázky, nebát se rizika a dělat silné kroky půjde ruku v ruce s větším srdečním tepem, ale i větší radostí z vítězství. Hrajete rádi poker ne? Pak je přirozené, že máte požitek z lepší hry a z nových znalostí které se naučíte.

Srovnejte riziko a přínosy: Vaše hra se zlepší, budete se cítit lépe, vyhrajete více chipů. Jedinou nevýhodou je že budete muset hledat komplexnější a složitější strategie. Tak se budete zase cítit lépe a zase vyhrajete více chipů, to je nekončící vítězství!

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Co si myslíte?