Pokerová Strategie: Squeezing a Value Betting

Pokerová Strategie: Squeezing a Value Betting 0001

Držíte na ruce {a-Spades}{k-Spades} a na stole je po turnu {k-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{8-Clubs}. Vsadili jste na flopu i na turnu, ale soupeř vás vždy dorovnal. Na river přijde {9-Spades}. Váš soupeř checkuje. Vsadíte potřetí, a když ano, tak kolik?

Typickým argumentem proti může být:

"Na stole jsou příliš nebezpečné karty. Váš soupeř může mít tři sedmičky, full-house a nebo postupku. Nebo mohl čekat na barvu. Sázení tedy nemá stejně žádný smysl."

Check ale zase neodpovídá síle vašich karet, nedostanete je zaplacené. Máme nejvyšší pár s nejvyšší pomocnou kartou a váš soupeř má pořád hodně možných kombinací, které bude obtížně skládat. Například K-Q,K-J,K-10,Q-Q,J-J,10-10 nebo ruce jako {a-Hearts}{9-Hearts}, tedy střední pár a náběh na flush. Spíše se tedy přikloníme k malému value betu mezi 30% a 50% banku.

Value bet je málá částka vsazená na riveru, když držíte dobrou ruku, ale ne monster. Je založena na faktu, že váš soupeř může dorovnat s mnoha horšími kombinacemi. Získat maximum chipů z vítězných her správným zvýšením je jedna z nejdůležitějších pokerových schopností v praktické hře.

Pojďme se podívat na argumenty, které hovoří proti value betům na riveru.

Váš soupeř má trojici nebo full house.

Není to moc pravděpodobné, ale pokud má váš soupeř takhle dobrou kombinaci, tak pravděpodobně znovunavýší a vy musíte svoje karty zahodit. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by soupeř trefil tři sedmičky hned na flopu, protože jinak by si chránil svoji nejlepší kombinaci už dříve. Někteří by znovunavýšili již na flopu, někteří by flop jenom dorovnali a na turnu by si počkali na check-raise. Jen minimum hráčů by vás jenom dorovnalo na flopu i na turnu, a pak jenom checknulo i river. Naopak check na riveru skoro vždycky znamená, že soupeř má jen marginální kombinaci, kterou můžeme porazit.

Na stole jsou karty, ze kterých lze vytvořit postupku.

Na mnoha společných kartách se budete bát možné postupky, ale tohle určitě není jedna z nich. Karty na postupku přišly až na čtvrtou a pátou kartu (na turn a river). Je prakticky nemožné, aby měl soupeř J-10 nebo 6-5 na postupku a dorovnal vás na flopu. Jediné možné vysvětlení je, že by držel zároveň flushdraw s kartami jako {j-Hearts}{10-Hearts} nebo {6-Hearts}{5-Hearts}; Barva mu sice nepřišla ale místo toho mu přitekla nečekaná postupka. Nicméně tato velmi nepravděpodobná varianta by vás neměla odradit od value betu.

Váš soupeř čekal na barvu, která nepřišla.

To je velmi pravděpodobné, ale nemá to žádný vliv na naše rozhodování, zda vsadit či ne. Pokud váš protivník nemá prostě nic, určitě nedorovná. Vaše zvýšení nebo jen checknutí je pak irelevantní, v každém případě vyhrajete to co už je v banku.

Logika říká, že musíme přemýšlet jenom o dvou možných situacích:

1) Kombinace, které porážíme, ale můžou nás dorovnat.
2) Kombinace, které nás porážejí.
Kombinace, které můžeme porazit, ale soupeř je možná dorovná, jsou v pro nás v tuto chvíli podružné.

V předchozích odstavcích jsme vysvětlili, že možnost 2) je málo pravděpodobná, ale existuje hodně kombinací v kategorii 1), které ospravedlňují value bet. Kdykoliv když si myslíte, že kategorie 1) převáží kategorii 2), nepromeškejte svůj value bet.

Příklady - dát value bet nebo ne?

Máte {j-Hearts}{j-Spades} a na stůl přijde {10-Hearts}{8-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{8-Diamonds}. Váš soupeř dvakrát dorovná a na riveru dá check. Druhá osmička na riveru pro vás není dobrá zpráva a je zde možnost, že soupeři přišla trojice. Ta je ovšem poněkud zmenšena faktem, že soupeř jen checknul; většina hráčů by se třemi osmičkami zvýšila. Pořád je spoustu kombinací v kategorii 1) (například 9-9,7-7,A-10,K-10,Q-10,J-10,A-2,7-6), které by asi dorovnaly malou sázku. Dejte si malý value bet.

Máte {j-Hearts}{j-Spades} a na stůl přijde {7-Hearts}{2-Clubs}{2-Diamonds}{6-Spades}{q-Hearts}. Soupeř vás dvakrát dorovná a nakonec dá check. Případný pár dam je bohužel vyšší než váš pár jacků, ale nemusíte se ho zas až tak bát. Není mnoho kombinací s dámou, které by váš soupeř hrál a dorovnal vás s nimi na flopu i na turnu. Mnohem častěji bude mít karty z kategorie 1) jako A-7,7-6,3-3,4-4,5-5,8-8,9-9 nebo 10-10 a dorovná value bet.

Máte {j-Hearts}{j-Spades} a na stůl přijde {10-Hearts}{9-Clubs}{8-Diamonds}{8-Spades}{10-Clubs}. Váš soupeř dvakrát dorovná a na riveru dá check. Nedávejte value-bet a dejte taky check. V kategorii 2) je příliš mnoho kombinací, které vás porážejí (například A-10,K-10,Q-10,J-10,A-8,9-8,10-9,Q-J,J-7,7-6)

Největší argument proti value betům

Vraťme se k našemu případu na začátku článku, kdy jsme drželi {a-Spades}{k-Spades} a na stole je po turnu {k-Hearts}{7-Hearts}{7-Clubs}{8-Clubs}{9-Spades}. Řekli jsme si, že check našeho soupeře na riveru může znamenat marné čekání na postupku nebo na barvu. Co když vsadíme, ale náš soupeř se rozhodne znovunavýšit? Pak můžeme udělat hroznou chybu a zahodit nejlepší kombinaci.

Neboli, lze vynechat některé value bety proti velmi agresivním hráčům, kteří mohou takto bluffovat.

V realitě se vám to ale stane jen vzácně. Pokud proti vám chce někdo bluffovat, tak dá vysoký raise už na riveru, a nebude první checkovat.

Tahle obava z check-raise mnohé hráče od value betů odrazuje a přicházejí tak o chipy. Vaším cílem je dostat do banku maximum chipů s vítěznými kombinacemi. Tak se stanete vítězným hráčem.

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Co si myslíte?