Jak používat HUD - část 1.

Jak používat HUD - část 1. 0001

Poker se neustále vyvíjí a hráči chtějí mít stále nějaké výhody nad svými protivníky. Asi největším skokem při získávání takové výhody bylo zavedení HUD (Heads-Up Display). Jedná se o aplikace, které zaznamenávají statistiky jak hrají vaši protihráči a poté vám je přehledně zobrazují přímo v pokerovém klientovi. Mezi nejoblíbenější software z této kategorie patří PokerTracker 3 a Hold'em Manager. Požádali jsme instruktora Davida Chicotského, aby nám přiblížil základy, jak tyto HUD využívat.

Nejprve nám trochu osvětli význam čísel, které zde vidíme. Dvě nejpoužívanější jsou VPIP (voluntarily put money in pot) a PFR (preflop raise). Pro ty co nevědí, můžeš vysvětlit, co je VPIP?

Tato zkratka znamená, jak často hráč hraje když není na velkém blindu. Tedy jaké procento her hraje a taky jak moc je aktivní.

Jak se tato hodnota vztahuje k raisování před flopem a jaké z toho můžeme vyvodit závěry?

Preflop raise je hlavní část VPIP. Mimo PFR je zde zohledněno také to, jak moc hráč limpuje, či dorovnává. Rozdíl mezi VPIP a PFR je právě hodnota, jak často hráč pouze dorovná, či limpne. Například pokud někdo hraje 20 procent hand, tak to znamená, že má VPIP 20. A pokud u něj vidíte PFR 12, tak víte, že v 8 procentech hand se pouze limpne, či dorovná bet.

Rozdíl mezi těmito dvěma čísly nazýváme “The Gap,” a čím je tento rozdíl větší, tím spíše hráč dorovná před flopem. Takže když po vaší levici sedí hráči s velkým "gapem" jako VPIP 30 a PFR 10, tak můžete předpokládat, že vás ve 20 procentech případů dorovnají. Takže pokud takovýto hráč má na mě pozici a já nemám nejlepší kartu, tak radši místo raise zahodím. Turnaje jsou ve velké míře o tom vynutit si fold, což u tohoto typu hráče moc nemůžu předpokládat a tak abych neobětoval příliš mnoho žetonů zahazuji.

V cash game je to trošku jiné, tam na tom až tak nezáleží a můžete se s ním klidně pustit na flop a přehrát ho tam. Ovšem v pozdějších fázích turnaje, kde máte 20-30BB, tak pokud seberete blindy a ante, tak si polepšíte o 2.5BB, tzn. při vašem stacku 25BB ho navýšíte o 10 procent. Takže proto se v turnajích dívejte na to, kdo sedí po vaší levici a jakou máte dle statistik šanci, že mu blindy seberete.

Jaké jsou největší chyby a překážky, které vidíš u nových hráčů co začnou používat HUD?

Já tyto dvě čísla nazývám tzv. "frontend," protože prakticky popisují celou osobnost hráče. Problém který vídám je, že si hráči neumí dát tato čísla do souvislosti s dalšími statistikami, které nám aplikace nabízí. Dám vám malý příklad. Čím větší je rozdíl mezi VPIP a PFR tím je menší šance, že hráč za vámi zahodí svůj big blind. Mnoho hráčů se na to ovšem dívá pouze tak, jak často bude hrát a jak moc bude raisovat. Já naopak mrknu na ta čísla a dám si je do souvislosti s dalšími, jako například jak moc zahazuje big blind, v jakém procentu případů callne před flopem atd. Dívám se také na statistiky na dalších streets, jako třeba jak moc raisuje na turnu a zda je ochotný zahodit na riveru. Z těchto čísel potom můžu vyčíst nejen zda mě dorovná před flopem, ale také zda dorovná continuation bet na flopu.

David Chicotsky
David Chicotsky

Další z hodnot, kterou by bylo dobré využívat je Total Aggression Factor, jenž je většinou jako třetí číslo na prvním řádku. Je počítán jako počet betů a raisů ku počtu callů. Takže pokud hráč rád betuje, nebo raisuje tak je toto číslo vysoké. Pokud naopak pouze dorovnává, tak má TAF nízký. Ovšem zde může dojít nezkušenými hráči také ke špatné interpretaci a to z důvodu, že agresivní hráči také hodně dorovnávají, takže jejich výsledný TAF bude nízký. Proto je dobré si vzít na pomoc další statistickou hodnotu jako například jak často foldují na c-bet.

Dáme si malý příklad. Vezměme si hráče, jenž má Total Aggression Factor tak někde mezi a my nevíme co si o něm myslet. Podíváme se na to jak často c-betuje. Pokud c-betuje v 90 procentech, tak víme, že se zajisté jedná o agresivního hráče na flopu. Do celkového faktoru agrese patří také Attempt to Steal. Toto číslo udává jak často někdo raisuje z cut offu, buttonu, nebo small blindu. Pokud vidím, že se někdo pokouší krást v 50-60 procentech případů, tak mi to opět napoví, že se jedná o agresivního hráče.

Většinou platí pravidlo, že ten kdo hraje agresivně před flopem ve své agresi pokračuje i po flopu a stejně tak, pokud někdo hraje pasivně před flopem, tak pokračuje pasivně i po něm.

A pokud si všimnete, že hráč hraje jinak, než co ukazují jeho statistiky, tak byste měli být na pozoru.

Ano, řekněme, že hrajete proti hráči s VPIP 10 a PFR 8. Což je velmi tight hráč, který hraje pouze 10 procent her a většinou je raisuje. Pokud se tento hráč pouze limpne, tak je to velmi neobvyklé, protože tak činí pouze ve 2 procentech situací a vy byste měli velmi zbystřit. To samé lze říci o loose passive hráči, který hraje 35/6, což je obrovský rozdíl. tento hráč rád dorovnává, rád limpuje a rasine pouze jednou za 16 her. Takže když raisne, tak byste měli být na pozoru, protože to u něj není obvyklé.

Musíme také říci, že tyto software si "všímají" a "pamatují" věci, které nám už dávno vypadnou z hlavy. Například PokerTracker 3 zaznamenává každičký detail hry. Řekněme, že nás protihráč raisnul na turnu, co uděláme? Klikneme na statistiky a "Turn Statistics". Tam se podíváme, jak často raisuje na turnu. A nejen to, také z jakých pozic a ještě kolikrát v této session a kolikrát za celou dobu, co na něj mám statistiky.

To je dobrá připomínka, hráči jsou jen lidé a proto je jejich hra ovlivněna tím, v jakém jsou rozpoložení a to ovlivňuje také jejich aktuální statistiky.

Přesně tak! Například, když se v televizi hraje nějaké mistrovství, tak lidé hrají poker, ale u toho koukají na TV a ještě komentují zápas s kamarády a to je rozptyluje. Takže ve velké míře hrají dle svých karet a pokud se podíváte na jejich VPIP a PFR, které obvykle bývá 20/15, tak zjistíte, že v tento den ho mají 7/6. Takže pokud takový hráč raisne a vy byste ho obvykle reraisnuli se šestkami, tak tentokrát bude lepší zahodit.

VÍCE PŘÍBĚHŮ

Other Stories